Świadczymy pomoc prawna klientom biznesowym. Reprezentujemy klientów przed sądami, w tym Sądem Najwyższym, Krajowa Izbą Odwoławczą, urzędami, komornikami, organami administracji rządowej i samorządowej, osobami fizycznymi, osobami prawnymi. Pomoc prawna udzielana jest zarówno w ramach indywidualnych porad prawnych, konsultacji, sporządzania opinii prawnych, weryfikacji umów, pism, jak również kompleksowego poprowadzenia sprawy sądowej. Specjalizujemy się w obsłudze samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządowych, obsłudze spółek, agencji reklamowych i eventowych.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa zamówień publicznych. Reprezentujmy klientów przed Krajowa Izbą Odwoławczą. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne dla Zamawiających i Wykonawców, w szczególności opracowujemy projekty dokumentacji przetargowych w tym SIWZ, regulaminy wewnętrzne, a także zapewniamy wsparcie prawne na każdym etapie badania i oceny ofert przez Zamawiających.

Wspieramy Wykonawców w analizie treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ, analizie wniosków i ofert konkurencyjnych wykonawców, przygotowywaniu korespondencji kierowanej do Zamawiającego.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie ochrony praw autorskich i ich naruszeń. Sporządzamy umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, opiniujemy i analizujemy umowy. Przygotowujemy umowy licencyjne i sublicencyjne. Reprezentujemy twórców jak również ich kontrahentów w negocjowaniu umów.  

Reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych dotyczących naruszenia majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ochrony wizerunku.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego w szczególności w sporach między przedsiębiorstwami. Wspieramy klientów przy zawieraniu umów handlowych, w tym negocjujemy, sporządzamy i opiniujemy wszelkiego rodzaju umowy, porozumienia. Doradzamy w zakresie prawa pracy, przygotowywanie projektów uchwał, umów, regulaminów i innych aktów wewnętrznych.

Reprezentujemy klientów na etapie przedsądowym oraz sądowym, jak również w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających.

Przedsiębiorcom oferujemy kompleksową obsługę spółek handlowych, która obejmuje w szczególności pomoc przy wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego, przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych spółek.