201808.22
Off
0

Rozwód

Rozwód jest jedną z form ustania małżeństwa i wywołuje istotne skutki w życiu małżonków. Do orzeczenia rozwodu dochodzi, jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Przyczyn rozkładu pożycia może być wiele. Może to być zarówno: problem alkoholowy, zdrada małżeńska jak również poważna choroba psychiczna czy długotrwała choroba nieuleczalna, która uniemożliwia lub znacząco utrudnia…